Presko?ite na glavni sadr?aj

Biografija

Dragan Petric ve? 15 godina radi kao informati?ki novinar, urednik i analiti?ar, s posebnim naglaskom na telekomunikacijske tehnologije i usluge, poslovne servise, Internet i digitalnu fotografiju. Objavio je pet stru?nih knjiga te preko 2500 ?lanaka u brojnim ?asopisima i novinama.

Dobitnik je nagrada "SAP Bo?o Te?ak" za najboljeg informati?kog novinara, najboljeg urednika i najbolji objavljeni tekst u tiskanom izdanju, koje mu je dodijelilo Hrvatsko novinarsko dru?tvo ?iji je redovni ?lan...

 

Download i linkovi

Agonija TV programa

Bug, prosinac 2014. Predvi?anje skore (i sigurne) smrti klasi?nog emitiranja televizijskog programa putem TV kanala

Agonija TV programa
Agonija TV programa

Povratak u budu?nost

Bug, rujan 2014. Kolumna o iskustvima nakon moje prve vo?nje u glasovitom elektri?nom automobilu Tesla Model S

Povratak u budu?nost
Povratak u budu?nost

Digitalna Superbaka

Bug, svibanj 2014. Kolumna o "Steelie Neelie", ?uvenoj baki iz Europske Komisije koja je ukinula roaming i koja razumije tehnologiju bolje od mnogih od nas...

Digitalna Superbaka
Digitalna Superbaka

Mobile World Congress 2015

Bug, travanj 2015. Reporta?a s naje?eg svjetskog telekomunikacijskog kongresa i sajma novih smartfona, odr?anog u Barceloni...

Mobile World Congress 2015
Mobile World Congress 2015

CES 2015

Bug, velje?a 2015. Reporta?a s najve?eg svjetskog sajma novih tehnologija, gadgeta i stuartupa odr?anog u Las Vegasu...

CES 2015
CES 2015

IFA 2014

Bug, listopad 2014. Reporta?a s najve?eg europskog sajma potro?a?ke elektronike, odr?anog u Berlinu...

IFA 2014
IFA 2014

Bug TV Talk-Show

Bug Online, prosinac 2014. Bo?i?na (specijalna) epizoda Bug TV Talk-Showa, jedinog doma?eg televizijskog showa o tehnologiji, kojem sam voditelj i urednik...

Bug TV Talk-Show
Bug TV Talk-Show

Moje radno mjesto

Bug Online, prosinac 2014. Ispovjedni tekst o mojem radnom mjestu - ?ega sve ima u mojem kutku u Bugu, popra?eno privatnim fotografijama...

Moje radno mjesto
Moje radno mjesto

Rat smartfona

Bug Future Show 2015 Video snimka panel-rasprave o ratovima na tr?i?tu smartfona, odr?ane tijekom Bug Future Showa 2015

Rat smartfona
Rat smartfona

Presko?ite na glavni sadr?aj